parallax background

İnsan Kaynakları

Oruçoğlu Yağ olarak “insan kaynağımız”ın en önemli değer olduğu bilinci ile tüm çalışma arkadaşlarımızın kendilerini mutlu hissettikleri bir çalışma ortamında, bilgi ve becerilerini arttırmalarını destekleyerek, birlikte sürekli gelişmeyi hedeflemekteyiz.
Bu hedef doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarını analiz ederek, eğitimler planlamakta ve gerçekleştirmekteyiz. Teknolojinin tüm çalışma alanlarında kullanımını hedeflemekle birlikte çalışanların önerilerinin kıymetli olduğu bilinci ile tüm önerileri titizlikle değerlendirmekteyiz.
Çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak olası riskleri ortadan kaldırmak üzere sistemi sürekli izlemekteyiz.
Tüm çalışanlar arasında dil, din, ırk, yaş, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri nedenle ayrım yapılamazlığı ilkesi ile çalışmaktayız.