Hakkımızda


1968'den günümüze
Hikayemiz..

1968 yılında Oruçoğlu Ailesi tarafından bitkisel yağ üretimi sektörüne 6 ton/gün kapasite ile adım atan Oruçoğlu Yağ, bugün 1000 ton/gün yağlı tohum işleme, 300 ton rafine yağ üretimi, 600 ton/gün küspe üretimi kapasitesine ulaşarak sektörün öncü ve entegre bir kuruluşu haline gelmiştir.
72 bin m2 alan üzerine kurulu olan Oruçoğlu Yağ tesisi, 30 bin m2 kapalı alana sahiptir. İhtiyacı olan hammaddeyi yurt içinden tedarik etme hedefiyle Güney, Orta ve İç Anadolu ile Karadeniz bölgelerindeki çiftçilerle direkt temasa geçen Oruçoğlu Yağ, gerektiğinde üretim için destek olarak ekilen tüm ürünlerin satın alınmasını garanti etmektedir. Bu yaklaşımdan hareketle, Oruçoğlu markası, ulusal tarımın gelişmesi konusunda payına düşen görevleri yerine getirmek için de var gücüyle çalışmaktadır.
Dubai’de kurulu bir Türk şirketi olan Hakan Agro tarafından 2016 yılında satın alındıktan sonra gücüne güç katan Oruçoğlu, 50 yılı aşkın tecrübesini bitkisel yağ üretim sektörünü gelenekten geleceğe taşımak için yenilikçi çalışmalarıyla harmanlamaktadır. Tüm bu titiz çalışmalar ve atılımlar sayesinde kapasitesi, cirosu, iç ve dış piyasa satışları ile istihdamının hızla artmasının sonucunda 2019 yılında ISO sanayi kuruluşları içinde Türkiye’de ilk 500 şirket arasına girmeyi başarmıştır.
Oruçoğlu Yağ, üretim, ambalajlama, kalite, AR-GE ve inovasyon çalışmalarında ilkleri gerçekleştirmiştir. Türkiye’de ilk kez Omega-3 ilaveli Ayçiçek yağını üretirken aynı zamanda bu yenilikçi ürünün ambalajı ile dünya ambalaj ödülü olan World Star ödülünü kazanmıştır. Dünya çapında lider bir marka olma hedefiyle tüketici ihtiyaçlarını ön planda tutan Oruçoğlu, sektördeki birçok ulusal ve uluslararası belge ve sistemi hayata geçirmek ve bu sistemleri süreçlerine başarıyla entegre etmek için çalışmaktadır. Kalite politikası gereği, müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek en doğru ürünü, gıda güvenliği kurallarına uygun olarak hatasız ve kayıpsız şekilde bir defada üretmeyi hedefleyen Oruçoğlu Yağ, bu hedeften hareketle ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun çevre ve iş sağlığı güvenliği politikaları oluşturmuş ve bu politikaların tüm çalışanlar tarafından titizlikle uygulanmasını öncelikli kurumsal ilkesi olarak benimsemiştir.

Vizyonumuz

Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlarda yürütmeyi felsefe edinmiş daima tüketici ihtiyaçlarını ön planda tutan, Türkiye ve Dünya çapına yayılmış markaları ile lider bir gıda firması olmayı vizyon edinmiştir.

Misyonumuz

Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tüketici ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, insanların beslenme kalitesine önem vererek, teknolojisini geliştirerek, Ar-Ge çalışmalarını temel alarak her açıdan ulusal ve uluslararası kabul gören bir şirket olarak ürünlerinde Oruçoğlu alışkanlığı yaratarak ve bunları kalite ve gıda güvenliği standartları doğrultusunda sürekli eğitim ile destekleyerek bulunduğu iç ve dış pazarlarda daima lider olmayı hedefleyerek ve optimum kar hedefi koyarak misyonunu oluşturmuştur.

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası

Müşterilerinin; ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetini esas alarak belirlemiş olduğu kalite standartları ve hijyen kurallarına uygun üretim yapmak üzere;
hammadde ve yardımcı malzemelerin satın alınmasından başlayıp, üretim, depolama ve sevkiyatın her aşamasını kontrol altında tutarak faaliyetlerini yürütür.
Sürekli gelişim ilkesi ile teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, tedarikçileri ve çalışanları ile sürekli etkileşim içinde olup onların da gelişmesini sağlayacak faaliyetler gerçekleştirir.

Çevre Politikası

Faaliyetlerimizden kaynaklı oluşan atıklarımızı en uygun şekilde bertaraf ederek ve her zaman çevreye ve insana saygı duyarak çevreye rahatsızlık vermeden sürekli ve sürdürülebilir kalkınma prensibiyle ve mevcut yasal yönetmelik ve mevzuatlara uyarak çalışır.

İnsan Kaynakları Politikası

Karşılıklı saygı ve güvenin esas olduğu, belirlenen hedeflere ulaşmada tüm çalışanların kendini sorumlu hissettiği bir çalışma ortamı oluşturulmasını ve sürekliliğini sağlamayı hedefler. Çalışanlar arasında dil, din, ırk, yaş, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrım yapılmaması ilkesini benimser.
Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimleri ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit eder, eğitimler planlar ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. İş becerisinin kazanılması için uygun ortamın oluşturulmasını sağlar.
Çalışanların sunduğu iyileştirme ve geliştirme önerilerinin uygulanmasını destekler. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak isteyen çalışanları teşvik eder. Çalışan Memnuniyeti ile ilgili çalışanların geri bildirimlerini etkin bir şekilde yöneterek, çalışan memnuniyetini sürekli yükseltmeyi hedefler.
İşe uygun kişilerin ilgili işlere yerleştirilmesini hedefler, işe yeni başlayan çalışanı uyum sürecinde destekler. İş müracaatında bulunan tüm adaylara eşit hak tanır. Çalışanların tüm hakları kanun ve kurallar çerçevesinde değerlendirir ve uygular.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Çalışanların sağlıklarını korumak üzere; güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak için fiziksel, çevresel ve diğer etkenleri düzenleyerek, risk ve fırsatlarını değerlendirerek, kazalara sebebiyet verebilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engelleyip var olan tehlikeleri ortadan kaldırmayı, tedbirler almayı hedefler, planlar, gerçekleşmesini sağlar ve izler.
Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu, yönetmelikleri ve TS ISO 45001 standartlarını esas alarak İş Sağlığı ve Güvenliği sistemini kurar, gereklerini yerine getirir, tedarikçiler, müşteriler, resmi kurumlar ve diğer paydaşları ile birlikte işbirliği yaparak kurduğu sistemlerin sürekli iyileştirme ve gelişmesini sağlar.
Tüm çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sürece aktif katılımını teşvik eder ve sağlar, çalışan temsilcilerinin etkin katılımına imkan tanır.

Sosyal Sorumluluk Politikası

Kurumsal sürdürülebilirlik politikası için çevresel ve insana saygı öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eder.