parallax background
1968'den beri...

Fabrikamız

Depolama: Üretimde kullanılan hammaddeler elektronik tartım ve Girdi Kalite Kontrol kuralları ile Türk Gıda Kodeksi’ne uygun şekilde fabrikaya kabul edilir. Yağlı tohum depolama işlemi, ürünün bozulmasını geciktiren hava sirkülasyonlu yatay ve dikey depolarda gerçekleştirilir.


Pres Ünitesi: Özel silolardan taşıyıcılar vasıtasıyla alınan yağlı tohum elenerek yabancı maddelerden ayrıldıktan sonra elektronik kantardan geçerek kırma ünitelerine gelir. Çekirdekler kırıldıktan sonra valslerde ezilerek pullandırma işlemi tamamlanır. 100 derece sıcaklıkta yapılan kavurma işlemi sonrası presleme işlemine geçilir. Tohumdaki yağın % 50’si bu işlemin sonunda alınır. Böylelikle yağlı küspe ve ham yağ elde edilir.


Ekstraksiyon Ünitesi: Pres işlemi sonucunda elde edilen ham yağ ve yağlı küspe içinde kalan yağ, ekstraksiyon ünitesinde hegzan solventi kullanılarak küspeden ayrıştırıldıktan sonra, yağsız küspe yem fabrikalarına, ham yağ ise depolanmak üzere ham yağ tanklarına gönderilir.


Rafineri Ünitesi: Yağların tüketicilerin kullanımına sunulabilmeleri için gerçekleştirilen rafinasyon işleminde, tüketime engel olan safsızlık, yağın yapısını bozmadan ve antioksidan görevi yapan E vitaminin sentezlendiği öncü moleküllerin doğal yapısına zarar vermeden 4 aşamada yağdan uzaklaştırılır.

 
Nötralizasyon:
Rafinasyonda yapılan bu ilk işlem, ham yağın bünyesinde bulunan serbest yağ asitlerinin uzaklaştırılması işlemidir. Bu işlemde yaygın olarak kullanılan yöntem, serbest yağ asitlerinin sodyum hidroksit ile sabunlaştırılarak oluşan sodyum sabunlarının soapstock ile uzaklaştırılmasıdır.
Renk Açma:
Yağlar doğal renk maddelerinin yanında, oksidatif tepkimeler sonucu yağa koyu renk veren bileşenleri de içerirler. Yağların tat kararlılığını arttıran bir etkiye sahip olan ağartma işlemi, yağı oksidasyondan korumak amacıyla oksijensiz ve yüksek sıcaklık içeren (100 °C) bir ortamda gerçekleştirilir.
Vinterizasyon:
Düşük sıcaklıklarda çökme eğiliminde olan matlaştırıcı bileşenler, özellikle ayçiçek ve mısır yağlarında wakslar, stearinler ve erime noktası yüksek olan doymuş gliseridlerden oluşur. Yağda oluşan kristallerin kademeli olarak uzaklaştırılması işlemi olan vinterizasyonda, süzmeyi iyileştirmek için vinterize toprağı olarak perlit kullanılır.
Deodorizasyon:
Yağa tat, koku, asitlik ve renk veren maddelerin yağdan uzaklaştırılması işlemi olan deodorizasyon, buharın yüksek verimle kullanılması, sıcak yağın oksidasyondan korunması ve serbest yağ asitlerinin oluşumunun önlenmesi için vakum altında ve 220 - 240°C sıcaklıklarda gerçekleştirilir.

Dolum Ambalajlama ve Sevkiyat: Rafine işlemi sonucu elde edilen yağ, kalite kontrolleri tamamlandıktan sonra yağ tanklarına alınır. Dolum işlemi, sipariş detaylarına göre belirlenen ambalajlara Kalite ve Gıda Güvenliği standartlarına uygun otomasyon sistemlerinde ve el değmeden yapılır. Dolumu yapılan ürünler, Gıda Güvenliği şartlarına uygun şekilde sevk edilir.